Ảnh chi tiết Ducati Scrambler Full Throttle 2019

.

Bên cạnh mô hình Café Racer còn có thêm hai dòng Scrambler nâng cấp 2019 cũng được Ducati Việt Nam nhập về là phiên bản Full Throttle và Icon. Hiện giá bán của cả ba vẫn chưa được hãng công bố.

ducati-scrambler-full-throttle-2019-9.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-8.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-7.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-6.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-5.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-4.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-3.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-2.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-22.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-21.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-20.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-1.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-19.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-18.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-17.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-16.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-15.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-14.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-13.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-12.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-11.jpgducati-scrambler-full-throttle-2019-10.jpgẢnh: Thành Nhơn

Nguồn: autodaily.vn